Te rugăm să-ți orientezi dispozitivul orizontal.
Termeni

Condiţii de utilizare

Bine aţi venit pe pagina de internet www.hbogo.ro (denumită în continuare: “Pagina de Internet HBO GO”), administrată de HBO Holding Zrt. (cu sediul în: 1026 Budapesta, Riadó utca 5., în continuare denumită: ”HBO Holding”).

Prin utilizarea oricărora dintre serviciile media care necesită înregistrare (denumite în continuare: “Serviciile HBO GO”), şi a oricăror altor conţinuturi media promoţionale (denumite în continuare: “Serviciile de Promovare”; Serviciile HBO GO şi Serviciile de Promovare fiind denumite în mod colectiv: “Serviciile”) care sunt accesibile pe Pagina de Internet HBO GO, Dumneavoastră, în calitate de utilizator (fiind denumit/ă în continuare: “Utilizatorul”), acceptaţi prezentele Condiţii de Utilizare. De aceea, înainte de a folosi Pagina de Internet HBO GO vă rugăm să citiţi cu atenţie cele ce urmează. Dacă nu acceptaţi următorii termeni şi condiţii, vă rugăm să nu utilizaţi Serviciile. Pagina de Internet HBO GO poate conţine şi alţi termeni şi condiţii despre care Utilizatorii sunt informaţi înainte de accesarea anumitor aplicaţii.

Utilizatorii iau la cunoştinţă faptul că proprietarul exclusiv al Serviciilor este HBO Česká Republika, spol. s.r.o. (Jankovcova 1037/49, Praga 7, PSC: 170 00 Republica Cehă, în continuare denumită: “HBO Česká”). HBO Česká este furnizorul de servicii media al Serviciilor.

Identificarea utilizatorilor eligibili, excluderea unei relaţii contractuale

Serviciile HBO GO pot fi utilizate numai de către Utilizatorii care au încheiat un contract valid de abonare (denumit în continuare: “Contractul de Abonare”) cu oricare dintre operatorii autorizaţi să distribuie Serviciile HBO GO (denumiţi în continuare: “Operatorul”). Nici HBO Česká şi nici HBO Holding nu vor încheia un Contract de Abonare cu Utilizatorii. Prin urmare, Utilizatorii nu vor putea avea în mod direct niciun fel de pretenţii financiare sau de altă natură împotriva HBO Česká sau a HBO Holding cu privire la Servicii. Toate drepturile şi obligaţiile Utilizatorului în legătură cu Serviciile sunt reglementate de Contractul de Abonare, care va trebui fie respectat în totalitate de către Utilizator. Utilizatorul ia la cunoştinţă faptul că orice pretenţie în legătură cu Serviciile HBO GO poate fi îndreptată numai împotriva Operatorului, având în vedere faptul că Operatorul este cel care furnizează Serviciile HBO GO în beneficiul Utilizatorului în conformitate cu Contractul de Abonare. În special Operatorul este cel îndreptăţit să opereze orice restricţie, suspendare sau încetare a Serviciilor HBO GO, ca urmare a încălcării Contractului de Abonare sau a prezentelor Condiţii de Utilizare.

Utilizatorii care sunt abonaţi la Internet şi nu au încheiat un Contract de Abonare pot accesa Serviciile de Promovare disponibile pe Pagina de Internet HBO GO în România, dar acest acces poate fi restricţionat, suspendat sau încetat oricând, fără a exista obligaţia de a motiva această măsură.

Nicio declaraţie de orice fel afişată pe Pagina de Internet HBO GO nu poate fi considerată ca fiind o ofertă în vederea încheierii unui contract sau o acceptare a unei oferte de a încheia un contract.

Serviciul

Prin utilizarea Serviciilor HBO GO, Utilizatorul acceptă următoarele:

(a) Utilizatorul ia la cunoştinţă că Serviciile sunt accesibile numai prin intermediul unor dispozitive (denumit(e) în continuare: “Dispozitivul(ele)”) care sunt adecvate şi compatibile din punct de vedere tehnologic pentru a afişa Serviciile. Informaţii cu privire la compatibilitatea tehnologică pot fi obţinute de aici: Asistenţă pentru Produse

(b) Pentru a utiliza Serviciile HBO GO, Utilizatorii trebuie să se înregistreze pe Pagina de Internet HBO GO, unde, printre alte date, ei au obligaţia de a da un nume de utilizator, o parolă, o adresă de e-mail sau alţi identificatori de înregistrare (spre exemplu: identificator ADSL, număr de contract etc.) (denumită în continuare: “Înregistrarea”). Pe durata Înregistrării, Utilizatorii trebuie să dea informaţii cu privire la sex, data naşterii şi codul poştal al adresei lor de domiciliu în scopuri statistice. Numele de utilizator poate fi orice nume (o poreclă). Utilizatorii iau la cunoştinţă faptul că înregistrarea Dispozitivului care va fi utilizat face parte din Înregistrare. Prin utilizarea Serviciilor, Utilizatorii sunt obligaţi să accepte Politica de confidenţialitate.

(c) pentru a utiliza Serviciile HBO GO, Utilizatorii trebuie să încheie un contract valid cu Operatorul sau cu orice alt furnizor de servicii de internet, în ceea ce priveşte furnizarea unui serviciu de acces la Internet;

(d) Utilizatorii au nevoie de următoarea conexiune continuă pentru Internet în bandă largă: (i) în cazul PC-urilor sau a laptopurilor şi a platformelor TV conectate - 1000kb/sec; (ii) în cazul telefoanelor mobile şi a tabletelor - 700kb/sec.

(e) este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorilor păstrarea confidenţialităţii identificatorilor de înregistrare (spre exemplu: identificatorul ADSL, numărul de contract, etc), a numelui de utilizator şi a parolei;

(f) Utilizatorii trebuie să informeze Operatorul, fără întârziere, dacă au luat la cunoştinţă existenţa oricărui abuz în legătură cu identificatorul lor de utilizator;

(g) Utilizatorii pot utiliza Serviciile disponibile pe Pagina de Internet HBO GO in România, cu excepţia cazului în care Contractul de Abonare prevede în mod diferit;

(h) Utilizatorii au dreptul să se înregistreze pe Pagina de Internet HBO GO numai dacă au cel puţin 18 ani împliniţi;

(i) pe durata Înregistrării, Utilizatorilor li se solicită să seteze aplicaţia de control parental;

(j) Utilizatorii au oricând dreptul de a şterge Înregistrarea lor de pe  Pagina de Internet HBO GO (denumită în continuare: “Radierea”) prin trimiterea unui mesaj către adresa de e-mail siteadmin@hbogo.eu. Radierea poate fi de asemenea iniţiată de către Operator. Operatorul poate solicita Radierea Utilizatorului pentru motive incluzând dar fără a se limita la încetarea relaţiei contractuale dintre Operator şi Utilizator. HBO Holding nu este obligată să facă verificări cu privire la fundamentarea legală a cererii de Radiere primite de la Operator. După Radiere, Utilizatorii nu au dreptul de a utiliza Serviciile HBO GO, până nu se înregistrează din nou pe Pagina de Internet HBO GO.

Alte informaţii utile cu privire la Servicii pot fi găsite aici: FAQ.

Tariful serviciului

Tariful de abonare plătit de către Utilizator conform Contractului de Abonare constituie întreaga contravaloare pentru recepţionarea Serviciilor HBO GO. Prin urmare, Utilizatorii nu putea fi obligaţi să plătească niciun fel de tarif suplimentar cu privire la Servicii.

Numărul de Dispozitive care pot fi folosite

Fiecărui Utilizator îi este permis să înregistreze acel număr de Dispozitive pentru fiecare platformă (în prezent computere, în viitor telefoane mobile, tablete, TV conectate, STB conectat la IP, etc.) care este stabilit în Contractul de Abonare. Contractul de Abonare stabileşte, de asemenea, numărul platformelor pentru care Utilizatorul este îndreptăţit să înregistreze Dispozitivele. De asemenea, un nou Dispozitiv poate fi înregistrat după ştergerea Dispozitivului folosit la acel moment, dar, în cazul în care este vorba de aceeaşi platformă, există o limită minimă de timp care va curge între înregistrarea diferitelor Dispozitive, limită care este determinată în Contractul de Abonare. Utilizatorul ia la cunoştinţă faptul că, în cazul utilizării Dispozitivelor contrar prezentelor Condiţii de Utilizare şi contrar Contractului de Abonare, Serviciile HBO GO nu vor fi accesibile pentru Utilizator.

Sfera utilizării

Utilizatorii pot folosi Serviciile în mod exclusiv pentru interesele lor personale şi private. Utilizarea pentru orice scop comercial sau public este strict interzisă.

Modificarea Condiţiilor de Utilizare

Utilizatorii iau la cunoştinţă faptul că aceste Condiţii de Utilizare pot fi modificate periodic. Utilizarea Serviciilor de către un Utilizator va fi considerată ca fiind acceptarea din partea Utilizatorului a Condiţiilor de Utilizare modificate.

Comportament ilicit al Utilizatorului

Activităţile ilicite sau neautorizate includ dar fără a se limita la următoarele:

-          Modificarea, adaptarea sau decriptarea oricărei părţi a Serviciilor şi copierea acestora pe  orice Dispozitiv;

-          Utilizarea unei aplicaţii automate, a unui motor de căutare, a unui program de căutare sau de decriptare ori a oricărei alte aplicaţii prin intermediul căreia Serviciile sau o parte a acestora pot fi accesate, modificate sau indexate;

-          Accesările neautorizate sau tentativele de fraudare asupra sistemului IT aflat în legătură cu Serviciile;

-          Colectarea de informaţii despre ceilalţi Utilizatori în orice scop (incluzând nume de utilizatori, parole şi adrese de e-mail);

-          Reformatarea sau editarea oricărei părţi a Paginii de Internet HBO GO;

-          Publicarea de materiale în legătură cu Serviciile;

-          Crearea de identificatori de utilizator prin intermediul unor metode automate sau frauduloase.

Excluderea răspunderii

HBO Česká şi HBO Holding, precum şi proprietarii acestora, societăţile afiliate, partenerii comerciali, consultanţii şi agentii acestora exclud în întregime orice răspundere cu privire la Servicii, autenticitatea, integralitatea, legalitatea, siguranţa, funcţionalitatea sau disponibilitatea conţinutului media sau a altor conţinuturi afişate pe Pagina de Internet HBO GO.

Prin utilizarea Serviciilor, Utilizatorii acceptă că ei utilizează Serviciile în mod exclusiv pe propriul lor risc şi, de asemenea, că nici  HBO Česká şi nici HBO Holding nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de daune materiale şi morale care pot interveni pe durata utilizării.

HBO Česká şi HBO Holding exclud toate şi orice obligaţii de garanţie peste limita maximă permisă de către prevederile legale în vigoare. Nici HBO Česká şi nici HBO Holding nu îşi asumă niciun fel de garanţii sau sarcini cu privire la utilizarea netulburată şi fără erori a conţinuturilor sau a funcţiilor Paginii de Internet HBO GO, la înlăturarea erorilor, sau la eventualitatea că serverul care transmite Serviciile nu este afectat de existenţa unui virus sau a unor componente dăunătoare.

Nici HBO Česká şi nici HBO Holding nu îşi asumă niciun fel de garanţie în legătură cu utilizarea sau cu consecinţele utilizării conţinuturilor şi a funcţiilor care se regăsesc pe Pagina de Internet HBO GO Homepage, cu privire la corectitudinea, precizia, siguranţa sau orice alte trăsături ale acestora. Utilizatorii iau la cunoştinţă faptul că ei sunt responsabili pentru orice daune cauzate Dispozitivelor folosite pentru recepţionarea Serviciilor, precum şi pentru costurile de reparaţii şi întreţinere a Dispozitivelor, costuri care vor fi suportate de către Utilizator.  

Nici HBO Česká şi nici HBO Holding nu îşi asumă niciun fel de garanţii cu privire la orice întrerupere a Serviciilor datorată calităţii, erorii sau întreruperii conexiunii de Internet a Utilizatorului sau cu privire la orice fel de daune sau pierderi materiale şi morale rezultate din acestea.

Informaţiile sau opiniile afişate pe afişierele sau pe interfeţele de comunicare de pe Pagina de Internet HBO GO nu vor fi considerate ca fiind informaţii sau opinii aparţinând HBO Česká sau HBO Holding sau oricărei companii afiliate acestora. Nici HBO Česká şi nici HBO Holding nu îşi asumă garanţii sau răspunderi de orice fel cu privire la informaţiile şi opiniile menţionate mai sus, iar Utilizatorii iau la cunoştinţă faptul că orice alt Utilizator poate cunoaşte şi poate utiliza informaţiile şi opiniile mai sus menţionate. Atât HBO Česká cât şi HBO Holding exclud orice răspundere pentru orice pierdere, daună (indiferent dacă este actuală, indirectă, sancţionatorie sau de orice altă natură) prejudiciu, datorie, obligaţie sau orice alt tip de circumstanţe, bazate sau cauzate de orice informaţie sau opinie afişată pe Pagina de Internet HBO GO.

Utilizatorii vor depune toate diligenţele pentru a proteja datele lor personale, precum numele de utilizator, parola sau adresă de e-mail cerută pentru utilizarea Serviciilor. Utilizatorii sunt responsabili pentru toate şi orice eveniment sau activitate realizată prin utilizarea propriului nume de utilizator, a parolei, a adresei de e-mail sau a datelor personale.

Materiale trimise pe Pagina de Internet

Toate şi orice note, mesaje, e-mail-uri, idei, propuneri, creaţii sau orice alte materiale trimise pe Pagina de Internet HBO GO vor fi transferate în proprietatea exclusivă a HBO Česká, indiferent de locaţia de unde acestea au fost transmise şi HBO Česká este îndreptăţită să utilizeze materialele pentru orice scop, fără limitare în timp. Nici HBO Česká şi nici HBO Holding nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru orice material trimis pe Pagina de Internet HBO GO.

Compensaţii, indemnizaţii

Utilizatorii vor despăgubi HBO Česká şi/sau HBO Holding pentru oricare pretenţii ridicate de către o terţă persoană care sunt cauzate de comportamentul Utilizatorului în legătură cu folosirea Serviciilor. Utilizatorii îşi asumă răspunderea pentru a plăti către HBO Česká şi HBO Holding, precum şi către conducerea, angajaţii şi societăţile afiliate acestora, orice pierderi şi costuri avocaţiale justificate rezultate ca urmare a încălcării de către Utilizator a prevederilor prezentelor Condiţii de Utilizare.

Proprietate intelectuală

Utilizatorii iau la cunoştinţă că designul, concepţia şi aspectul Paginii de Internet HBO GO se află sub protecţia drepturilor de autor.

Toate Serviciile, conţinuturile şi programele (aplicaţiile) aplicabile care se regăsesc pe Pagina de Internet HBO GO, incluzând în special, dar fără a se limita la, conţinuturile media şi imaginile statice de pe aceasta, alte imagini, fotografii, personaje, nume, grafici, mărci, ilustraţii, precum şi produse (aplicaţii) software, sunt proprietate intelectuală a HBO Česká, HBO Holding sau a altor societăţi din cadrul grupului lor de societăţi, sau a unei terţe părţi autorizate în acest sens de către HBO Česká sau de către HBO Holding. În mod corespunzător, toate Serviciile, conţinuturile şi programele (aplicaţiile)  aplicabile care se regăsesc pe Pagina de Internet HBO GO sunt subiecte ale drepturilor de autor sau a altor protecţii legale. Este strict interzisă multiplicarea, copierea, distribuirea (incluzând proceduri prin e-mail, facsimil sau alte dispozitive electronice) publicarea, modificarea, transmiterea sau utilizarea pe alte pagini de internet sau pe alte reţele de calculatoare a oricărui Serviciu, conţinut sau program (aplicaţie) accesibile pe Pagina de Internet HBO GO.

HBO Česká actualizează constant conţinuturile media, anunţurile şi informaţiile de pe Pagina de Internet HBO GO. HBO Česká nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru orice daune rezultate ca urmare a erorilor, inadvertenţelor sau a problemelor tehnice. HBO Česká îşi rezervă dreptul de a modifica oricând, parţial sau integral, designul, concepţia şi/sau aspectul sau conţinutul Paginii de Internet HBO GO.

Legături

HBO Česká şi HBO Holding nu vor fi responsabile pentru conţinutul oricăror site-uri externe administrate de o terţă parte şi care sunt disponibile printr-o legătură plasată pe Pagina de Internet  HBO GO. Oricine poate crea o legătură care să direcţioneze către Pagina de Internet HBO GO, cu condiţia ca legătura să nu menţioneze, să nu sugereze sau să nu creeze impresia că HBO Česká sau un grup ori persoană privată aflată în orice fel de relaţie cu HBO Česká sponsorizează sau sprijină site-ul care direcţionează către Pagina de Internet HBO GO. Utilizatorii nu pot folosi pe propriile lor site-uri un logo, o marcă înregistrată, o marcă de servicii sau orice alt material aflat sub protecţia drepturilor de autor care se regăseşte pe Pagina de Internet HBO GO, fără a avea consimţământul expres manifestat de titularul respectivei mărci sau al respectivului drept. Utilizatorii nu pot folosi sau implica orice parte din conţinutul sau orice alt material ce se află pe Pagina de Internet HBO GO în cadrul altui website fără a avea consimţământul prealabil scris al titularului.

Clauză de invaliditate parţială

Dacă oricare parte a prezentelor Condiţii de Utilizare se dovedesc a fi invalide sau inaplicabile, acest fapt nu va afecta validitatea celorlalte părţi ale prezentelor Condiţii de Utilizare, care, prin urmare,   vor rămâne valide şi în vigoare.

Legea aplicabilă şi jurisdicţia competentă

Legea română se va aplica prezentelor Condiţii de Utilizare, cu excluderea normelor legale şi a principiilor de drept internaţional privat. Părţile prezentei vor depune toate diligenţele pentru a soluţiona amiabil toate disputele, pretenţiile, întrebările sau diferenţele rezultate sau în legătură cu prezentele Condiţii de Utilizare. Orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată sau în legătură cu prezentele Condiţii de Utilizare, vor fi trimise de către oricare dintre părţi spre soluţionare numai către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu regulile de organizare şi de funcţionare ale Curţii, cu regulile procedurale ale Curţii, precum şi cu prevederile art. 4 din Convenţia Europeană privind abitrajul comercial internaţional semnată la Geneva în 21 Aprilie 1961. Litigiile vor fi judecate de către un complet alcătuit din trei arbitri, câte unul ales de fiecare dintre părţi sau numit de către autoritatea competentă, iar cel de-al treilea – preşedintele completului – va fi numit de către autoritatea competentă în toate cazurile. Fiecare numire a unui arbitru sau preşedinte al tribunalului arbitral, va fi însoţită de numirea unui arbitru sau preşedinte alternativ. Dacă o parte sau ambele părţi nu au reuşit să numească un arbitru, acesta va fi numit de către autoritatea competentă. În afară de cazul în care părţile au agreat în mod contrar, tribunalul arbitral va pronunţa o decizie în maximum 6 luni de la data la care a fost constituit. Părţile vor putea, oricând pe perioada litigiului, să extindă termenul de soluţionare, fie prin scris fie prin declaraţie verbală dată în faţa tribunalului arbitral şi înregistrată în minuta de şedinţă. Pentru motive întemeiate, tribunalul arbitral, poate, prin intermediul minutei încheiate cu ocazia şedinţei, să extindă termenul de soluţionare cu maximum 2 luni. Sentinţa arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi.

Limba aplicabilă

Dacă prezentele Condiţii de Utilizare sunt disponibile în limba Engleză, versiunea în limba Engleză va avea prioritate.

Observaţii, anunţuri

Utilizatorii au dreptul de a pune întrebări şi de a notifica Operatorul cu privire la orice eroare legată de Pagina de Internet HBO GO:

Puteţi adresa întrebări aici: Contact

Puteţi să semnalaţi orice eroare aici: Serviciu Asistenţă