Te rugăm să-ți orientezi dispozitivul orizontal.
Confidenţialitate

Informaţii privind operatorul de date:

Nume: HBO Holding Zrt. (denumit în continuare: “Procesatorul”)
Sediu: H-1026 Budapesta, Riadó utca 5.
Număr de înregistrare al societăţii: 01-10-045709
Registru competent: Curtea de Justiţie Metropolitană în calitate de Registru al Societăţilor
Identificatorul de înregistrare al Operatorului:  40331
Adresă de E-mail: privacypolicy@hbogo.eu

 Având în vedere că această Politică de Confidenţialitate (denumită în continuare: “Politica de Confidenţialitate”) constituie o parte inseparabilă a Condiţiilor de Utilizare şi că definiţiile prevăzute în Condiţiile de Utilizare guvernează interpretarea Politicii de Confidenţialitate, vă rugăm în mod respectuos să citiţi Condiţiile de Utilizare înainte de a citi Politica de Confidenţialitate. 

Stabilirea procesării datelor:
Procesarea datelor poate fi iniţiată în urma consimţământului voluntar, precis şi conştient al Utilizatorilor pe durata înregistrării pe Pagina de Internet HBO GO, bazat pe informaţiile specificate în Politica de Confidenţialitate. Utilizarea Serviciilor va constitui consimţământul Utilizatorului la procesarea şi depozitarea Datelor (aşa cum sunt acestea definite mai jos).

Fundamentarea legală a procesării Datelor:
Consimţământul voluntar al Utilizatorului constituie baza legală pentru procesarea datelor în conformitate cu paragraful (1) din § 5 al Actului CXII din 2011 privind dreptul la autonomie informaţională şi libertatea informaţiei (denumit în continuare: “Avtv.”).

Sfera de aplicare a Politicii de Confidenţialitate:
Politica de Confidenţialitate se aplică în mod exclusiv procesării Datelor în legătură cu Serviciile.  

Sfera Datelor procesate:
1. Pe durata procesului de Înregistrare, Utilizatorii dau un nume de utilizator (e.g.: o poreclă sau alt nume care nu este în mod obligatoriu potrivit pentru identificarea Utilizatorului), o parolă, o adresă de e-mail, anul naşterii, sexul şi codul poştal al adresei de domiciliu şi alţi identificatori de înregistrare (e.g. identificatorul ADSL, numărul de contract etc.) ceruţi pe durata procesului de Înregistrare (denumite în continuare: “Datele”). Pe durata procesării datelor, Procesatorul nu poate divulga Datele către orice altă terţă persoană, cu excepţia Operatorului, sau să le transmită, să le publice sau să le conecteze cu orice altă procesare de Date. În afară de Date, nu este necesar să fie furnizate alte date. Utilizatorul agrează că Procesatorul are dreptul să transfere toate Datele către Operator, având în vedere că Operatorul furnizează Serviciile către Utilizator.

2. Utilizatorii agrează că, pe durata vizualizării conţinutului paginilor aparţinând HBO Česká, vor fi înregistrate adresa IP a computerului Utilizatorului, momentul începutului şi terminării vizitei, identificarea Serviciului vizionat şi, în anumite cazuri, în funcţie de setările computerului Utilizatorului, tipul motorului de căutare şi sistemul de operare. Sistemul înregistrează în mod automat aceste informaţii. Procesatorul nu va înregistra aceste date în fişierul jurnal, cu excepţia indicării Serviciilor vizializate prin intermediul Datelor.   

3. Pe durata vizionării Paginii de Internet HBO GO, sistemul poate transmite un indentificator anonim de vizitator, un aşa-numit “cookie”, către computerul Utilizatorului. Cookies-urile sunt registre jurnal în format text, care sunt memorate pe hard drive-ul Utilizatorului. Cookies-urile nu conţin date personale. În setarea implicită motorul de căutare acceptă cookies-urile şi le memorează (e.g. în folderul ‘Temporarily downloaded Internet files'). Dacă Utilizatorii nu vor ca Procesatorul să plaseze un cookie pe computerul lor sau pe alt dispozitiv, aceştia pot dezactiva în motorul de căutare recepţionarea cookies-urilor.

Scopurile procesării Datelor:
1. Scopurile procesării Datelor furnizate de către Utilizator sunt următoarele:

(i) de a identifica şi verifica autorizarea Utilizatorului (necesară pentru a permite accesul la Servicii),

(ii) de a activa setările aplicaţiei de control parental (pentru a restricţiona în funcţie de vârstă furnizarea Serviciilor),

(iii) de a folosi Datele în scopuri statistice; şi 

(iv) de a furniza alte servicii solicitate de către Utilizator (e.g.: notificări, scrisori informative, recomandări de programe, programe de loialitate, oferte speciale, denumite în continuare: “Serviciile Suplimentare”). Procesatorul se obligă să furnizeze sau să înceteze furnizarea Serviciilor Suplimentare către un Utilizator exclusiv în baza consimţământului şi acordului prealabil al Utilizatorului.

2. Datele înregistrate în fişierul jurnal pe durata navigării pe Pagina de Internet HBO GO sunt folosite în scopuri statistice (pentru a obţine date privind popularitatea paginii de internet), în scopul de a detecta erori şi de a verifica utilizarea în siguranţă a Paginii de Internet HBO GO şi, în final, în scopul de a detecta şi preveni atacuri externe ilegale care încalcă sau pun în primejdie integritatea Paginii de Internet HBO GO.

3. Procesatorul nu are dreptul de a folosi Datele în orice alt scop în afară de cele indicate prin prezenta. Cu excepţia transferului de Date către Operator, Datele pot fi dezvăluite către o terţă parte în baza consimţământului prealabil voluntar şi conştient din partea Utilizatorului, bazat pe informaţii detaliate şi complete. Această restricţie nu va fi aplicabilă dacă legea prevede ca Procesatorul să divulge orice Date.

Durata procesării Datelor:
1. Perioada procesării datelor începe cu Înregistrarea şi se încheie cu Radierea Utilizatorului. Radierea poate fi bazată pe decizia voluntară a Utilizatorului sau pe iniţierea din partea Operatorului. Operatorul poate cere radierea Utilizatorului pentru motive incluzând dar fără a se limita la încetarea relaţiei contractuale dintre Operator şi Utilizator.

2. Procesatorul trebuie să şteargă Datele în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări de ştergere, indiferent dacă aceasta este trimisă de Utilizator sau de Operator.

Alte informaţii:
1. Procesatorul memorează Datele exclusiv în format electronic. Numai angajaţilor Procesatorului, care sunt autorizaţi să aibă acces la Date şi să execute servicii în legătură cu Datele, le este permis accesul la Date. Pentru a asigura siguranţa Datelor, Procesatorul trebuie să folosească un sistem de protecţie uzual în domeniu, să îl actualizeze şi să îl îmbunătăţească cu regularitate şi să facă orice este necesar pentru a preveni accesul neautorizat la Datele procesate.

2. Procesatorului nu îi este permis să implice un alt procesator de date în procesarea Datelor.

3. Părţile au dreptul să exercite drepturile prevăzute în a)-c) ale § 14 din Avtv. Prin urmare, Utilizatorii pot solicita în orice moment informaţii cu privire la procesarea, corectarea sau modificarea Datelor lor printr-o scrisoare adresată Procesatorului sau în mod electronic la adresa de e-mail specificată mai sus. În vederea protejării Datelor personale, Utilizatorii au dreptul de a accesa, rectifica, şterge sau bloca Datele cu privire la ei în conformitate cu prevederile Avtv. De asemenea, Utilizatorii au dreptul: (i) de a obiecta/a se opune procesării datelor lor personale, (ii) de a nu deveni subiect al unei decizii individuale automate şi (iii) de a putea apela la instanţa judecătorească în conformitate cu prevederile Avtv. Pentru a exercita astfel de drepturi, mai întâi Utilizatorii se vor adresa Procesatorului, prin transmiterea unei cereri scrise formale (semnate şi datate). Dacă Utilizatorii consideră că procesarea Datelor încalcă legislaţia aplicabilă, aceştia pot contacta autoritatea de protecţie a datelor din Ungaria (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, address: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) sau instanţa competentă pentru a-şi exercita drepturile.

4. În vederea conformării cu paragraful (2) din § 17 al Avtv., Procesatorul va şterge Datele, dacă:
- procesarea încalcă legislaţia aplicabilă;
- Utilizatorul solicită ştergerea;
Datele sunt incomplete sau false şi această situaţie nu poate fi remediată;
- scopul procesării Datelor a fost atins; sau
- ştergerea este dispusă de către o instanţă sau de către autoritatea maghiară de protecţie a datelor.

5. Procesatorul trebuie să informeze Utilizatorul fără întârziere cu privire la orice corectare sau ştergere.

6. Site-urile Procesatorului pot avea referinţe sau legături către site-uri administrate de către alţi furnizori de servicii, unde Procesatorul nu poate influenţa activităţile de procesare a Datelor. Utilizatorii sunt avertizaţi că, în cazul în care accesează o astfel de legătură, aceştia vor fi transferaţi către alţi furnizori de servicii. Aceste site-uri nu sunt şi nu pot fi controlate de către Procesator şi, ca urmare, Procesatorul nu poate să îşi asume niciun fel de răspundere pentru publicarea datelor sau proceduri care afectează drepturile personale pe aceste site-uri. În aceste cazuri, Utilizatorii trebuie să citească declaraţiile celorlalţi furnizori de servicii cu privire la protecţia datelor personale.

7. Dacă orice prevedere a Politicii de Confidenţialitate se dovedeşte a fi invalidă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale Politicii de Confidenţialitate care vor rămâne în vigoare.

8. Legea maghiară va guverna Politica de Confidenţialitate şi procesarea Datelor cu excluderea normelor şi principiilor legale internaţionale. Părţile prezentei vor depune toate eforturile pentru a soluţiona în mod amiabil toate disputele, pretenţiile, întrebările sau diferenţele rezultate sau în legătură cu Politica de Confidenţialitate. Orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată sau în legătură cu Politica de Confidenţialitate poate fi transmisă de către oricare parte în jurisdicţia exclusivă a instanţelor maghiare competente.

9. Dacă Politica de Confidenţialitate este disponibilă şi în limba Engleză, versiunea în limba Engleză va avea prioritate.